ساخت منبر موزه هنر های اسلامی

قاب گره چینی
جولای 3, 2018

ساخت منبر موزه هنر های اسلامی کشور مالزی مربوط بسال 1377 توسط استاد علیزاده در صنایع چوبی علیزاده که برای کشور مالزی ساخته و در محل نصب و نگهداریهای نهایی انجام شد. گره چینی انجام شده بر اساس هنر اسلیمی (اسلامی ) و به سبک اسلیمی انجام شد

.

دیدگاه ها بسته شده است