برخی کارفرمایان

  • —شرکت سرمایه گذاری سامان گستر اصفهان – پروژه  موزه هنر های اسلامی کشور مالزی
  • —مسکن و شهر سازی  –  مرمت و ساخت کارهای گره چینی و اسلیمی خانه اعلم وخانه حکیم
  • —دکتر معتمدی  –  مرمت و نوسازی کارهای گره چینی و اسلیمی خانه قدیمی ملا باشی
  • —مهندس آراستگان – ریاست  کارخانه آرا نیرو سپاهان
  • —مهندس رضایی  – طراحی و ساخت درب های گره چینی و اسلیمی قصر خاتون قمصر
  • مهندس حاتمی – طراحی و ساخت دربهای گره چینی و اسلیمی هتلی در کشور المان
  • —مهندس بخردی   – طراحی وساخت کارهای گره چینی و اسلیمی خانه جمشیدی فر—
  • قصر سرای خاتون – قمصر