پیشینه ما

استاد سعید علیزاده فرزند استاد معظم حاج محمد علی علیزاده در سال ۱۳۴۲ در شهر اصفهان متولد شدند.ایشان از کودکی در کنار علم و تحصیل به فراگیری هنر گره چینی چوب و اسلیمی از پدر پرداختند و همراه پدر به انجام کار مشغول شدند.اولین کار مستقل گره چینی چوب استاد علیزاده پس از وفات پدر انجام گرفت که این کار مرمت و بازسازی خانه اعلم صورت گرفت که در رابطه با همین کار از سوی وزیر مسکن و شهر سازی در سال ۱۳۸۲ جایزه معماری دریافت کردند

برخی از افتخارات و جوایز

  •  دریافت جایزه معماری بافت قدیم کالبد جدید از سوی وزیر مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۸۲
  •  ساخت کوچکترین پنجره گره چینی جهان (اولین و تنها میکروگره چینی )
  •  ساخت اولین گره چینی کروی در جهان (تنها شاهکار هنر گره چینی به سبک کروی )
  • کسب نشان ملی تنها چهره ماندگار هنر گره چینی
  • کسب عنوان برترین هنرمند هنر گره چینی

انواع چوب های مورد استفاده در کار:

چوب چنار ، چوب گردو ، چوب ممرز ، چوب راش ، چوب آبنوس ، جوب عناب ، چوب فوفل

.