با استاد علیزاده آشنا شوید

استاد سعید علیزاده


S استاد سعید علیزاده فرزند استاد معظم حاج محمد علی علیزاده در سال 1342 در شهر اصفهان متولد شدند.ایشان از کودکی در کنار علم و تحصیل به فراگیری هنر گره چینی چوب و اسلیمی از پدر پرداختند

ایشان از همان زمان همراه پدر به انجام کار مشغول شدند.اولین کار مستقل گره چینی چوب استاد علیزاده پس از وفات پدر انجام گرفت که این کار مرمت و بازسازی خانه اعلم صورت گرفت که در رابطه با همین کار از سوی وزیر مسکن و شهر سازی در سال 1382 جایزه معماری دریافت کردند.اثر دست توانمند استاد سعید علیزاده . 28 بهمن ماه ۱۳۹۵ در میدان امام ،نقش خانه هنرهای سنتی .با حضور افتخاری استاندار،شهردار،رییس سازمان صنایع دستی و جمعی از مقامات استان