ساخت منبر موزه هنر های اسلامی

قاب گره چینی
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

ساخت منبر موزه هنر های اسلامی کشور مالزی مربوط بسال ۱۳۷۷ توسط استاد علیزاده در صنایع چوبی علیزاده که برای کشور مالزی ساخته و در محل نصب و نگهداریهای نهایی انجام شد. گره چینی انجام شده بر اساس هنر اسلیمی (اسلامی ) و به سبک اسلیمی انجام شد

.

دیدگاه ها بسته شده است